21-22 Μαιου 2016

Στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ το 5ο Φεστιβάλ ανοικτού υλικού & λογισμικού απο τους Φοιτητές του τμήματος ΜΗΥΣ για όλους